Scroll to top

Τεχνική Υποστήριξη

Η SinaDent, αντιπρόσωπος των εταιρειών ANTHOS, STERN WEBER, VICTOR, MYRAY, FARO για την Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία & Θράκη έρχεται ακόμα πιο κοντά στους οδοντιάτρους συνεργάτες της. Με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές εγκατάστασης και συντήρησης του οδοντιατρικού εξοπλισμού και με την συνεργασία των κατασκευαστριών εταιρειών ετοιμάστηκε και προτείνεται ένα πλήρες ετήσιο service της οδοντιατρικής έδρας και του περιφερειακού εξοπλισμού σας. Η SinaDent με τους εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς της, σας προσφέρει τον ετήσιο αυτό γενικό έλεγχο – συντήρηση, για να σας διασφαλίσει την καλή λειτουργία του μηχανήματος με αποτέλεσμα λιγότερες βλάβες και δαπάνες. Ταυτόχρονα, προσφέρεται για έναν ολόκληρο χρόνο:

  • 30% έκπτωση σε όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειασθούν

    (εξαιρούνται τα ανταλλακτικά για τις επισκευές χειρολαβών).

  • 15% έκπτωση σε όλα τα προιόντα του τιμοκαταλόγου της εταιρείας

  • Βεβαίωση τεχνικού ελέγχου που περιλαμβάνει:

    Το σύνολο των ελέγχων, καθαρισμών και ρυθμίσεων που καθορίζονται απο τις κατασκευάστριες εταιρείες. Χρήση υγρού για την αφαίρεση του βιοφίλμ και την απολύμανση του δικτύου νερού.

Επισκευή Χειρολαβών και Συσκευών

Διαθέτουμε πλήρως οργανωμένο και εφοδιασμένο με τα απαραίτητα ανταλλακτικά εργαστήριο στο χώρο του κεντρικού καταστήματος.

Εξουσιοδοτημένος με συνεχή εκπαίδευση τεχνικός της εταιρείας μας αναλαμβάνει την επισκευή των χειρολαβών και λοιπών μικροσυσκευών.

Η ολοκλήρωση των εργασιών συνοδεύεται από ανάλογη πιστοποίηση και οδηγία χρήσης.

Σχεδιασμός Οδοντιατρείου

Η πολύχρονη πείρας μας, ο μεγάλος αριθμός και η ποιότητα των οδοντιατρείων που σχεδιάσαμε και εγκαταστήσαμε διασφαλίζουν την δημιουργία ενός οδοντιατρείου λειτουργικά και αισθητικά ικανού να αποδώσει τα μέγιστα σε γιατρό και επισκέπτη ασθενή. Η υποστήριξή μας ξεκινά με την σχεδιασμένη πρόταση για υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο τοποθέτησης μηχανημάτων και περιφερειακού εξοπλισμού στη προοπτική ενδεχόμενης εγκατάστασης και αναβάθμισης. Στο έργο μας αυτό επιπλέον του υπαλληλικού προσωπικού αξιοποιούμε μόνιμους εξειδικευμένους συνεργάτες όπως αρχιτέκτονες – σχεδιαστές, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κτλ. Κεντρικός συνεργάτης της SinaDent στον σχεδιασμό ενός νέου ή αναπλασμένου Οδοντιατρείου είναι ο αρχιτέκτων Στέλιος Τερζής. Η πρόταση – παρουσίαση μιας αρχικής κάτοψης του Οδοντιατρείου προσφέρεται από την εταιρεία δωρεάν. Η πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών αναλαμβάνεται σε ξεχωριστή συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Στέλιο Τερζή.

Στέλιος Τερζής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944 74 21 20

Μεταφορά Οδοντιατρείου, Εσωτερικές Αλλαγές

Η μεταφορά ενός οδοντιατρείου σημερινών και μελλοντικών κατόχων ANTHOS, STERN WEBER, VICTOR εντάσσεται στη λογική μας ολοκληρωτικής υποστήριξης του συνεργαζόμενου οδοντιάτρου. Παράλληλα ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στη συνεχή παρακολούθηση της αισθητικής λειτουργικής του χώρου, της πρόοληψης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες ασθενείς και τις πιθανές αλλαγές που απαιτούνται γι’αυτό το σκοπό. Η διατήρηση και επέκταση αν χρειασθεί του επιπέδου λειτουργικότητας της μονάδας σας επιτυγχάνεται με την έγκαιρα ολοκληρωμένη συντήρηση και την δυνατότητα αποδοχής επιπλέον εξοπλισμού και τεχνολογίας. Εισάγουμε και διαθέτουμε άμεσα από χειρολαβές μέχρι ψηφιακές, LAZER και αξονικούς τομογράφους. Πάντα με την εγγύηση και τεχνική υποστήριξη των οίκων κατασκευής και της εταιρείας μας.

0

ΧΡΟΝΙΑ

εμπειρία

0

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

άμεσα στο χώρο σας

0

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ

οδοντιατρικών μηχανημάτων

0

ΚΩΔΙΚΟΙ

ανταλλακτικών